Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consultant al Serviciului producție ecologică și produse cu denumire de origine

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului

1.

Daniela Motricală