Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de consultant principal al  Secției administrarea patrimoniului de stat

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la

concurs

comentarii

1

Osadcii Eugeniu

 

2

Poiată Ion

 

 

Proba scrisă va avea loc miercuri, 17.05.2017, ora 10:00, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,  mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, în bir. 513, et. V.