Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARECOMISIA DE CONCURS

Lista candidatului

admis la interviul din cadrul concursului pentru

 ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de consultant principal al Secției administrarea patrimoniului de stat

Nr.d/o

Numele, prenumele

candidatţilor admişi la concurs

1

Ion Poiată

 

Se stabileşte data de 18.05.2017, ora 0900, pentru desfăşurarea interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consultant principal al Secției administrarea patrimoniului de stat, în bir. 513, et. 5, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162.