Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la concursul privind Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire pre-finanțare a tinerilor antreprenoriINVITAȚIE DE PARTICIPARE

la concursul privind Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire pre-finanțare a tinerilor antreprenori cu tematica ,,Primii pași în antreprenoriat, management și oportunități de finanțare

Activitățile de instruire vor fi implementate prin intermediul companiilor specializate în prestarea serviciilor de instruire (prestatori de servicii), selectați în bază de concurs național.

Seminarele vor fi organizate în perioada iulie- noiembrie 2017.

Seminarele vor fi organizate regional: Nord, Sud, Centru, fiind asigurată acoperirea tuturor raioanelor din zonă.  O companie poate aplica pentru una sau mai multe regiuni. Compania va menționa în oferta tehnica pentru care regiune aplică.

Instruirea tinerilor antreprenori se va desfășură sub formă de seminare teoretice și ateliere de lucru interactive, care vor include exerciții individuale și de grup, studii de caz pentru fiecare subiect în parte, având drept scop consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea capacităților antreprenoriale a tinerilor în inițierea și dezvoltarea unei afaceri.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 38/17/PRRECI.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md