Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la concursul privind selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea seminarelor de instruire în cadrul școlilor de câmp pentru fermieriINVITAȚIE DE PARTICIPARE

la concursul privind Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea seminarelor de instruire în cadrul școlilor de câmp pentru fermieri

UCIP-IFAD va selecta un prestator de servicii pentru organizarea seminarelor de instruire în cadrul școlilor de cîmp pentru fermieri.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 26/17/PRRECI.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md