Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFADdin numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru:

Construcţia unui segment de drum varianta albă cu lungimea de 1,67 km in s. Săghineni, com. Alexeevca, r-nul Ungheni

Setul de documente poate fi procurat de la UCIP-IFAD (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162, of.1303, tel. 22-50-46 după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Datele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD67TRPIAA145150B00911AB
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la data de 05.07.2017, ora 10.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceiaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md