Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Republica MoldovaINVITAȚIE DE PARTICIPARE

la concursul privind Selectarea unui expert național pentru prestarea serviciilor de asistenţă tehnică în pregătirea fermelor din cadrul grupurilor de producători și scolarizarea lucrătorilor din cadrul acestora

(Expert ovine)

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selecta  un expert, pentru o perioadă de cinci luni, activitatea căruia va avea drept scop acordarea asistenței tehnice fermelor membrilor grupurilor create, prin oferirea consultanței metodice și soluțiilor tehnologice practice la implementarea principiilor agriculturii contractuale, dezvoltarea abilităților de planificare a lucrărilor în ferme, școlarizarea personalului responsabil din cadrul fermelor privind mulsul mecanizat al oilor, igiena laptelui, utilajului și a mulgătorului, necesarul în furaje și nutrienți a ovinelor, asigurarea standardelor pentru creșterea și dezvoltarea ovinelor, particulritățile reproducției și a zooigienei pentru atingerea confortului tehnologic al animalelor în fermă.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 25/17/PRRECI.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md