Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Întreprinderile în procedură de insolvabilitate sau de lichidareÎntreprinderile în procedură de insolvabilitate, lichidare sau reorganizare

 

Nr. d/o

Denumirea întreprinderii de stat

Adresa juridică

Director/Administrator

Contacte

1

2

3

4

5

1

Î.S. “Serele din Chişinău”  

mun. Chişinău, str. Haltei 41

Ciubară Veaceslav

 

2

Î.S. ”Serele Moldovei”

 r-nul Anenii Noi, s. Speia

Iacob Muntean

069130531

3

Întreprinderea de Stat "Moldresurse"  

mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 162

Leon Balaban

022-27-75-57

4

Asociaţia Agroindustrială « Victoria » 

mun. Chişinău, str. Vladimirescu, 3

Olaru Anatolie

 

5

Întreprinderea de Stat “Bacon”

r-nul. Cahul, şos. Vulcăneşti, 1 

Nicolae Grăntea

 

6

Î.S. "Combinatul de Produse Alimentare din Bălţi"

or. Bălţi, str. Kiev,114 

Elvira Colun

 

7

Î.S. "Combinatul Vitivinicol Naţional Vin"

mun. Chişinău, str. Grenoble, 167

Corneliu Munteanu

068516088

8

Î.S. "Staţiunea Tehnologico Experimentală "Codrul"

mun. Chişinău, str. Costiujeni, 14 

Marcel Lungu

022-27-27-59

9

Î.S. "Fabrica de vin din or. Livov"

Ucraina, or. Lvov, str. Valînscaia, 10

 

 

10

Î.S. „Staţia Nordică de Proiectări şi Prospecţiuni Chimice”

or. Bălţi, str. P. Baţu, 83

Anatolie Guţu

022-22-10-47

11

ÎS "Oraşul Vinului" 

mun. Chişinău, str. Vierul, 59 

Veaceslav Doni

069174130