Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

În atenţia procesatorilor produselor din ouăÎn contextul solicitării de autorizare a exportului în Uniunea Europeană a produselor din ouă,Vă informăm că în data de 25 noiembrie 2013 a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1204/2013 al Comisiei din 25 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Republica Moldova din listele ţărilor terţe din care pot fi introduse în Uniune anumite tipuri de carne, produse din carne, ouă şi produse din ouă.

Regulamentul menţionat intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Textul regulamentului poate fi accesat la următoarea adresă electronică:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:316:0006:0007:RO:PDF