Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Anunţ de iniţiere a procesului de monitorizare a actelor legislativeÎn conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 704 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în semestrul II al anului 2011, în scopul identificării gradului de aplicare a prevederilor actelor legislative respective, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost atinse, dacă în procesul de aplicare a actelor legislative nu au apărut efecte negative care împiedică aplicarea acestora sau ar putea afecta acţiunea lor în viitor, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare anunţă iniţierea monitorizării următoarelor acte legislative:

1.     Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură;

2.     Legea nr. 1100-XVI din 30 iulie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea, în termen de 30 zile, opiniilor şi propunerilor persoanelor responsabile: Mihail Suvac, tel. 211-575 (pentru Legea nr. 728); Petru Avasiloaie, tel. 210-237 şi Andrei Gurin, tel. 211-615 (pentru Legea nr. 1100).