Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Registrul vitivinicol al Republicii Moldova la o nouă fază de implementare24 mai 2017

Recent, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 155-161  din 19 mai curent, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 292 din 10 mai 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova”. Regulamentul respectiv a fost elaborat întru executarea prevederilor  Legii viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006 și Reglementării tehnice „Organizarea pieții vitivinicole”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11 iunie 2015 şi prin  aprobarea acestuia a fost finalizată activitatea de creare a bazei normative pentru implementarea Registrului vitivinicol.

Registrul vitivinicol este constituit din două componente:

- blocul de date privind plantaţiile viticole – prevede înregistrarea și evidenţa plantaţiilor viticole, cu o suprafaţă mai mare de 0,15 ha, atât cu soiuri de struguri pentru vin, cât şi pentru masă;

- blocul de date privind unităţile vinicole – înregistrarea și evidența unităților vinicole.

Reamintim că, în conformitate cu cerințele actelor legislative și normative menţionate, înregistrarea în Registrul vitivinicol este obligatorie pentru toți agenții economici (persoane fizice sau persoane juridice) care desfășoară cel puţin una din activităţile de fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, produselor obţinute pe bază de must, a produselor obţinute pe bază de vin și a produselor vitivinicole aromatizate, de producere şi comercializare a strugurilor producţie-marfă folosiţi ca materie primă în vinificaţie, comercializați în stare proaspătă și exportați (struguri de soiuri pentru vin și masă).

Totodată, atenționăm că agenții economici, procesatori de struguri folosiți ca materie primă în vinificație, începând cu campania de recoltare 2017, au dreptul să achiziționeze struguri doar de la producătorii viticoli, plantaţiile cărora sunt înregistrate în Registrul vitivinicol.

Informaţii suplimentare referitor la implementarea Registrului vitivinicol poate fi obţinută la telefoanele 022  21 03 19, 022  21 02 17, 022 10 55 60 şi de la prestatorii de servicii de extensiune din sistemul Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Rurală (ACSA).

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media