Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Proiecte în discuţiepentru aprobarea Regulamentului sanitar veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa Trichinellei în carne

10 Апр 2017
Ex.:Cocieru Dumitru tel.: 022 210 724

Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice

05 Апр 2017
Ex. Cocieru Dumitru tel. 022 210 724

Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală

05 Апр 2017
Ex.: Sergiu Balacci Tel.022 210 159

Ordinul cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă

04 Апр 2017
Ex.: Semion Gusanu Tel.:022 210 038

proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea, completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1093 din 08.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile şi documentele aferente Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor

28 Мар 2017
Ex.: Alexandr Manciu, Tel.: 022-210-159

proiectul de hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedurile de organizare și realizare a executării activităților de protecţie a solurilor, îmbunătățiri funciare, conservarea și sporirea fertilităţii solurilor

23 Мар 2017
Ex.: Vasile Nemțanu Tel.: 022 210 122

cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar

20 Мар 2017
Ex.:Sergiu Balacci Tel.:022 210 159

Cu privire la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

20 Мар 2017
Ex.:Denis Timciuc Tel.: 022 211 553

proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

17 Мар 2017
Ex.: Diana Coșalîc Tel.: 022 210 063

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2017-2027

16 Мар 2017
Ex.: Ion Paraschiv. Tel. :022-210-297

Cu privire la cerințele aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeni

16 Мар 2017
Ex.: Olga Scripnic Tel.: 022 210 610


proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

06 Мар 2017
Ex.: Alexandr Manciu Tel.:022 210 159

pentru modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr. 686 din 13 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor”

06 Мар 2017
Ex.: Podgorneac Anatolie Tel.: 022 210 724

proiect de hotărire a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate

28 Фев 2017
Ex. Liliana Dascaliuc tel: 022-210-531; 022-210-192

proiectul de ordin Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 79 din 5 aprilie 2016

27 Фев 2017
Ex.: Simion Gusanu Tel.: 022 210 038

Cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete

22 Фев 2017
Ex.: Vasile Sarban Tel.: 022 237 731

Cu privire la reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării

17 Фев 2017
Ex.:Rodica Reșitca Tel.:022 210 168

Страницы