Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

În atenţia producătorilor/ importatorilor/ dealerilor de tehnică agricolă1 august 2017

Potrivit informaţiei prezentate de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), a fost lansat procesul de autorizare a dosarelor depuse de producătorii agricoli la submăsurile 1.3 şi 2.4 din Regulamentul de subvenţionare. Autorizarea dosarelor este efectuată prin prisma preţurilor de referinţă prevăzute la art. 12 alin. (2) din  Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi prevederilor Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referință la calcularea subvenţiei pentru tehnica, utilajul și echipamentul agricol, aprobată prin Ordinul fostului Minister al Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 59 din 06 aprilie 2017.

Prin urmare, AIPA la acest moment întâmpină dificultăţi la etapa autorizării plăţilor din lipsa în Registru a preţuirilor de referinţă pentru unele tipuri de tehnică agricolă, în pofida multiplelor şedinţe organizate de fostul Minister al Agriculturii și Industriei Alimentare cu producătorii/importatorii/dealerii de mașini, utilaje și echipamente agricole în vederea punerii în aplicare a normei respective.    

În această ordine de idei, comunicăm că, în cazul în care producătorii/importatorii/dealerii de mașini, utilaje și echipamente agricole nu vor înregistra preţurile de referinţă la tehnica produsă sau importată dosarele producătorilor agricoli care au solicitat subvenţii pentru astfel de tehnică vor fi respinse.

Pentru depăşirea situaţiei create, le solicităm producătorilor/importatorilor/ dealerilor care nu au înregistrat până în prezent preţul de referinţă în Registru, să depună cererea la AIPA în termeni cât mai restrânşi, dar să nu depăşească 7 zile calendaristice.