Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Concurs pentru selectarea instituțiilor prestatoare de servicii de consultanță și formare a producătorilor agricoliMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță Concurs pentru selectarea instituțiilor prestatoare de servicii de consultanță și formare a producătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.455 din 21 iunie 2017.

Scopul concursului este selectarea instituțiilor prestatoare de servicii de consultanță cu atribuirea dreptului acestora de participare la realizarea Măsurii 5.

Participantul la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:

 1. să fie rezident al Republicii Moldova;
 2. să fie înregistrat la Camera Înregistrării de Stat/Ministerul Justiţiei;
 3. să dispună de un sistem de evidenţă contabilă şi management financiar, conform standardelor naţionale de contabilitate;

4) să nu aibă restanțe faţă de bugetul public național;

5) să dispună de personal calificat cu experiență de muncă de minim 5 ani în domeniul declarat;

6) să aibă cel puțin 3 ani de activitate în domeniile declarate, după cum urmează:

(i)organizarea instruirilor specializate pentru producătorii agricoli (horticultură, fitotehnie, zootehnie, procesarea produselor de origine animală și vegetală, știința solului, marketing, management, inclusiv financiar, drept antreprenorial și tehnologii performante);

(ii) elaborarea planurilor de afaceri, inclusiv asistență consultativă la depunerea cererii de solicitare a finanțării pentru subvenționare;

(iii) acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente, în scopul atragerii surselor financiare adiționale din proiecte externe ce activează în domeniul agricol.

7) să dispună de bază tehnico-materială (sediu, mobilier, echipament de birou, unități de transport pentru vizitele în teren, etc.);

8) să asigure excluderea oricărui interes personal al angajaților pentru prestarea serviciilor, în condițiile prezentului Regulament, cu companiile comerciale furnizoare de imputuri din domeniile pentru care se solicită prestarea serviciilor de consultanță și formare, prin întocmirea unei declarații pe propria răspundere.

Dosarul de Concurs va conține următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de înscriere, conform anexei nr.1 la Regulament;
 2. Copia certificatului/actului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat/    Ministerul Justiției;
 3. Copia bilanțului contabil pentru ultimii 3 ani;
 4. Certificatul cu termen valabil privind lipsa restanțelor față de bugetul public;
 5. Profilul instituției prestatoare de servicii, conform anexei nr.2 la Regulament;
 6. Curriculum Vitae de tip Europass al angajaților;
 7. Extrasul din  registrele de evidență analitică a bunurilor care confirmă dotarea prestatorului de servicii cu bază tehnico-materială și/sau copiile documentelor ce confirmă proprietatea sau posesia bunurilor; 
 8. Declarația pe propria răspundere a candidatului la concurs.

Alte detalii privind desfășurarea Concursului le găsiți accesând pagina Web a ministerului: http://www.maia.gov.md/ro/categorii/ordinele-ministerului.

Perioada de depunere a Dosarelor de Concurs va demara începând cu data de 28 iunie 2017 și se va încheia la data de 12 iulie 2017 inclusiv, ora 17:00.

Dosarele de Concurs se vor depune în Direcția știință, educație și extensiune rurală, biroul 704, etajul 7, sediul Ministerului Agriculturii, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea dosarelor este Eugenia Cîrlig, secretar al Comisiei de Concurs, tel. de contact: 022-211-697, adresa de e-mail: eugenia.cirlig@maia.gov.md.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media