Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Concurs privind selectarea prestatorului/lor de serviciiINVITAȚIE DE PARTICIPARE

la concursul privind selectarea prestatorului/lor de servicii la elaborarea proiectelor de execuție pentru reabilitarea și înființarea fîșiilor de protecție forestiere/silvo-pomicole

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selecta un prestator de servicii pentru elaborarea proiectelor de  execuție pentru reabilitarea și înființarea fîșiilor de protecție forestiere/silvo-pomicole. Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 45/17/PRRECI.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md