Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Se anunță concurs pentru selectarea beneficiarilor în obținerea co-finanțării pepinierelor de arbuști fructiferi și căpșunIntroducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a Proiectului este AO ,,Centrul de Consultanță în Afaceri ’’ ONG. Metoda de abordare în procesul de implementare este  principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).   

Justificarea Proiectului  

La momentul actual sectorul de producere a materialului săditor bacifer se confruntă cu mai multe probleme ce ține de:

Calitatea materialului săditor: spectru sărac de soiuri existente   și omologate; potențialul de productivitate scăzută a soiurilor omologate până în prezent,  față de soiurile noi importate în ultimii 3-5 ani. Pentru a fi competitivi cu producția de pomușoare  pe piața națională și cea internațională, agriculturii sunt nevoiți să procure material săditor de peste hotare sau să procure cel existent , mai puțin calitativ uneori cu proveniență dubioasă, ce rezultă în nerespectarea tehnologiei propriu-zise  de cultivare.

În așa fel, Proiectul AMIB are ca scop îmbunătățirea calității și sortimentul materialului săditor prin cofinanța creării pepinierelor noi de arbuști fructiferi sau cofinanțarea a pepinierelor deja existente în Republica Moldova.

Abrevieri

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”

CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri

Pepinieră de arbuști fructiferi și căpșun - Teren cultivat cu scop de  înmulțire a  materialului săditor bacifer:  stoloni de căpșun, drajoni de zmeur și mur,  butași  înrădăcinați de coacăz, agriș și  scoruș negru etc.

Pomușoare – fructe ce cresc pe  arbuști fructiferi și căpșun: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afine, cătină albă, mure etc;

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

În calitate de beneficiar a granturilor de cofinanțare pentru creare a  pepinierei de arbuști fructiferi pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nord a Moldovei care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ,SRL, ÎI etc…), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova care deține activitate de producere a materialului săditor sau care deține plantație industrială de arbuști fructiferi  mai mult de 6 ani;
 • Să posede cel puțin 3 ani experiență în producerea materialului săditor bacifer sau 4 ani experiență în producerea pomușoarelor;
 • Să posede bilanț contabil sau declarație de venit pentru ultimii 3 ani aprobat de către Departamentul de Statistică;
 • Să posede un specialist/agronom pentru supravegherea pepinierei și  care deține diplomă de studii superioare in domeniul horticol, agronomic  sau alte domenii de specializare relevante;

Cerințe obligatorii  la crearea  sau modernizarea pepinierelor de material săditor bacifer

 • În Pepinieră poate să fie  înmulțit una sau mai multe culturi din cele mai răspândite în Moldova : coacăză neagră/roșie, zmeură, agriș, căpșun, scoruș negru (aronia), cătină albă, mură, corn și goji.
 • Pepiniera trebuie să conțină soiuri înalt productive, care vor corespunde condițiilor pedo-climaterice a Republicii Moldova, soiuri cerute pe piață națională sau cea internațională, omologate sau soiuri în ultimul an de testare și care urmează să fie introduse în Registrul de Stat a Soiurilor de Plante în 2017.
 • Pepiniera deja existentă, obligatoriu trebuie să fie certificată, cu drept de vânzare a materialului săditor.
 • Pepiniera nou creată urmează să obțină toate actele necesare pentru dreptul  vânzarea  a   materialului săditor bacifer.

Nu se vor cofinanța:

 •  Așa zise,, pepiniere’’  pe  care producătorul folosește cu scop de a culege  producția de fructe, astfel diminuând  calitatea materialului săditor.
 •  pepiniere deja existente, care nu respectă tehnologia de cultivare. 
 •  hale/încăperi pentru păstrarea materialului săditor.
 •  plantația mamă de altoi.
 •  laborator de testare și devirusare  a materialului biologic precum si secții de înmulțirea clonelor obținute folosind cultura de meristeme apicale.
 • mașini și utilaj agricol utilizat la prelucrarea solului în pepinieră;
 • costuri pentru acoperirea datoriilor, amenzilor, penalităților anterioare impuse beneficiarului de grant.

Mărimea grantului și limita per beneficiar. Limita Bugetului

CCA va acorda 2 granturi în valoare de 50% din valoarea totală al Proiectului , dar nu mai mult de 90 000 MDL per beneficiar , pentru următoarele sectoare tehnologice  a pepinierei   ca:

            -laborator IN VITRO;

            - marcotieră pentru obținerea materialului săditor de mur;

            - drajoniera pentru obținerea drajonilor  săditor de zmeur și mur;

            - stolonieră  pentru obținerea stolonilor  de căpșun;

            -plantația- mamă de butași de coacăz, agriș, scoruș negru, cătină albă, corn, goji;

            -răsadnițe pentru creșterea plantulelor ( din semințe);

Suma totală acordată de CCA  pentru 2 granturi constituie 180 000 MDL.

CCA  poate să mărească   suma cofinanțării  per beneficiar  ,în caz dacă este prezent  impactul  major asupra sectorului de producere a materialului săditor. 

Grantul va fi destinat pentru procurarea :

            -materialului săditor de categoria biologică ,, Bază ’’ și  Categoria biologică ,,Certificat ’’ de import , pentru înființarea plantațiilor –mamă respective ;

            -materialului săditor semincer ( goji, cătină alba);

            -materialul pentru construcția răsadnițelor în seră;

            -utilaj  și materiale pentru construcția serei ( ghivece, peliculă, stîlpi, sisteme de susținere a plantelor în seră etc; ).

-utilajului  tehnologic pentru pepinieră ( sistem de irigare prin picurare ,sistem antigrindină, sisteme de măsurare a umidității solului și a aerului , sisteme de formare a ceței  artificiale  în seră etc);

Un Beneficiar poate obține doar o singură dată grant în cadrul acestui concurs de granturi organizat de Finanțator.

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

1) Copia Buletinului de identitate a beneficiarului;

2) Copia Diplomei de finisare a studiilor horticole sau  agronomice a conducătorului întreprinderii sau persoanei care  are sau va avea grijă de pepinieră;

3) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 2);

4) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

5) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;

6) Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;

7) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 2).

 

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE

 • Pentru a primi Setul complet de documente necesare (Anexele și Cererea de cofinanțare ), pentru obținerea grantului, doritorii pot utiliza   datele de contact de mai jos:

 Email:ddodica@cca-ngo.org

         Telefon : 068225589

        sau  adresa poștală:

AO Centrul de Consultanță în Afaceri NGO, MD-2004

or. Chișinău, strada Mitropolitul Petru Movilă, 23/9, oficiul 3.