Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Direcţia relaţii externe şi integrare europeanăFuncția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Șef direcție Igor Burda 720 022 210 752 igor.burda@maia.gov.md
Șef adjunct direcție Tatiana Timofti 716 022 210 298 tatiana.timofti@maia.gov.md
Consultant Viorica Gîra 716 022 210 160 viorica.gira@maia.gov.md
Specialist principal Pavel Cerevan 716 022 210 298 pavel.cerevan@maia.gov.md
Specialist principal Corina Zavtoni 716 022 210 160 corina.zavtoni@maia.gov.md