Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Direcţia finanţe şi politici bugetareFuncția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Șef direcție Ala Pînzari 512 022 210 069 ala.pinzari@maia.gov.md
Șef adjunct direcție Nina Cernăuțanu 518 022 210 233 nina.cernautanu@maia.gov.md

Secţia finanţe pentru aparatul central

Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Șef secție Victoria Policarpov 514 022 210 214  victoria.policarpov@maia.gov.md
Consultant principal Tatiana Ilieșov 514 022 210 538 tatiana.iliesov@maia.gov.md
Consultant superior Elena Edu 514 022 210 538 elena.edu@maia.gov.md
Specialist principal Arnaut Corina 518 022 210 214 arnaut.corina@maia.gov.md

Secția finanțe pentru agricultură

Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Consultant principal Olga Oprea 519 022 210 119 olga.oprea@maia.gov.md
Consultant superior Stela Cojocaru 518 022 210 108 stela.cojocaru@maia.gov.md
Specialist principal Renata Rebeja 518 022 210 108 renata.rebeja@maia.gov.md

Serviciul finanţe pentru educaţie şi ştiinţă agricolă

Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Consultant principal Vera Romanciuc 518 022 210 233 vera.romanciuc@maia.gov.md