Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Direcţia îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare tehnologicăFuncția Nume Prenume Birou Tel.  E-mail
Șef direcție Angela Dogotari 314 022 220 438 angela.dogotari@maia.gov.md

Serviciul dezvoltare tehnologică

Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Șef serviciu Gușanu Semion 511 022 210 038 semion.gusanu@maia.gov.md

Serviciul îmbunătăţiri funciare şi consolidarea terenurilor

Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Şef serviciu Marina Ciobanu 304 022 210 122 marina.ciobanu@maia.gov.md
Consultant Vasile Nemțanu 304 022 210 122 vasile.nemtanu@maia.gov.md