Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Direcţia ştiinţă, educație şi extensiune ruralăFuncția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
Șef Direcție Rodica Reșitca 703 022 210 168 rodica.reshitca@maia.gov.md
Șef adjunct de direcție Magdalena Rusnac-Frăsineanu 704 022 210 209; magdalena.rusnac@maia.gov.md
Consultant superior Eugenia Cîrlig 704 022 211 697 eugenia.cirlig@maia.gov.md
Consultant Tatiana Pinzari 704 022 211 697 tatiana.pinzari@maia.gov.md