Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

AnunțPe   data de  07.08.14 la ora 1400 în incinta facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii a UASM biroul 205 la  şedinţa Seminarului ştiinţific de profil,  v-a avea loc  susţinerea tezei de doctor habilitat  în ştiinţe agricole  la specialitatea 421.3 – Tehnologia creşterii animalelor  şi obţinerea produselor animaliere a dr., conf. univ., Ilie Rotaru   cu tema :  „Producţia de carne la suine, metode de sporire şi ameliorare”.