Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

AnuntLa data de 25 iulie 2014, ora 14-00 în incinta Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, s. Maximovca r-nul Anenii Noi va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil (ad-hoc) pentru examinarea tezei de doctor habilitat în științe agricole în specialitatea 421.03 – tehnologia creșterii animalelor și obținerii produselor animaliere, cu tema ”Producția de carne la suine, metode de sporire și ameliorare”, elaborată de dl Ilie ROTARU, dr., conferențiar la Catedra Zootehnie Specială a Universității Agrare de Stat din Moldova”
Detalii la telefon – 0 22 359 369.