Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

ANUNŢÎn data de 18 iunie 2014 la orele 1500, în incinta Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, în cadrul Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc (Hotărîrea CNAA nr. AT 3/6.3 din 29 mai 2014), va avea loc examinarea tezei de doctor habilitat „Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase ale autopodiilor la bovine în normă şi patologie”, specialitatea 431.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor, autor Valeriu ENCIU, dr. în med. vet., conf. univ.