Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

IFAD:INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELORINVITAŢIE PENTRU  PREZENTAREA OFERTELOR

în cadrul licitaţiei privind selectarea prestatorului de servicii: Asistență tehnică acordată producătorilor de struguri, membri ai Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor Strugurilor din Moldova  pentru anul 2014 la Implementarea proiectului:  ”Sporirea competitivității strugurilor de masă din Republica Moldova în piețele internaționale.”

Detalii privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare găsiți la http://www.ifad.md/achizitii/.

Pentru informații ne puteți contacta la (373) 22 210 624, D-l. Iurie Ușurelu.