Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Identificarea potențialilor investitori pentru construcția și operarea centrului agroalimentar ChișinăuÎn conformitate cu HG nr. 741 din 17 august 2010 și realizarea programului de dezvoltare a infrastructurii de piață pentru produsele agro-alimentare precum și a interesului manifestat de Banca Europeană pentru Investiții de aloca un suport financiar, sub formă de credit, pentru construcția și funcționarea Centrului agro-alimentar Chișinău, MAIA a inițiat, începînd cu 2011 procesul de promovare și pregătire a platformei de dezvoltare a Centrului Agro-alimentar.

În acest context, MAIA lansează concursul de identificare a potențialilor co-investitori și parteneri acceptabili pentru BEI, pentru dezvoltarea și implementarea proiectului.

Elaborarea propunerii se va realiza în baza caietului de sarcini și va include obligatoriu:

- Proiectul de construcție și operare a Centrului agro-alimentar Chișinău elaborat pe baza principiului cost-beneficiu și cost-eficiență;
- Planul de afaceri privind operarea și dezvoltarea Centrului agro-alimentar Chișinău pe termen mediu și lung;
- Notificarea din partea unei Bănci comerciale europene privind capacitatea financiară a investitorului;
- Documentele confirmative privind experiența implementării și a gestionării unor proiecte similare la nivel internațional.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 Ianuarie 2014, orele 5.00 pm.

După finalizarea procesului de evaluare a propunerilor, investitorul (co-finanțatorul) va semna un Memorandum de Intenție cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu notificarea ulterioară a Băncii Europene pentru Investiții.

Caietul de Sarcini se acordă la solicitare scrisă. Pentru detalii, vă rugăm să contactați la numărul de telefon +373 22 210 073 sau email. ion.sula@maia.gov.md

-------------                     ---------------                           --------------

In accordance with the Government Decision no 741 of 17.08.2010 and within the framework of the program implementation for the development of market infrastructure for agro-food products, and considering the interest of the European Investment Bank to allocate financial support in the form of credit for the construction and operation of the agro-food Centre Chisinau, MAFI has started since 2011, the process of promotion and preparation of the platform for the agro-food Centre.

In this context, MAFI launches the procedure of identifying the potential co-investor and partner eligible for EIB for the development and implementation of the mentioned project.

The proposal shall be drafted based on a specification manual and shall mandatorily include:

- Project for building and operation of the agro-food Centre developed based on the principle of cost-benefit and cost-effectiveness;
- Business plan on operation and development of agro-food Centre Chisinau for medium and long term;
- Notification from a  European commercial Bank  concerning the financial capacity of the investor
- Confirmation documents regarding the experience of the implementation and management of the similar projects on an international level

Deadline for the application is January 31, 2014, 5:00 pm.

After the completion of the evaluation process of the proposals, the investor (co-sponsor) will sign a Memorandum of Intentions with the Ministry of Agriculture and Food Industry with subsequent notification to the European Investment Bank.

Specification will be provided upon a written request. For details, please contact tel: +373 22210073 or email. ion.sula@maia.gov.md