Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Particularităţile tăierii viţei de vie în uscat în condiţiile anului 2017Plantaţiile de viţa de vie din RM după starea lor la iernare se împart în 3 grupe:

 1. Cultura pe tulpină neprotejată. Aceasta este cea mai numeroasă grupă a soiurilor de vin clone europene, de bază şi a soiurilor noi (autohtone) şi parţial introduse. Ele se caracterizează cu o rezistenţă înaltă şi fertilitate a ochilor de iarnă, alcătuiesc 70% suprafaţa viţei de vie din republică.
 2. Cultura pe tulpină neprotejată cu păstrarea medie şi satisfăcătoare a ochilor de iarnă. La ele se referă soiurile cu rezistenţă medie la ger, mai mult de jumătate sunt amplasate pe pante predestinate viţei de vie şi constituie 15%.

III Cultura neprotejată, combinată şi parţial protejată, care se deosebeşte cu rezistenţa slabă şi medie la ger şi iernare constituie 15% de suprafaţă a viţei de vie, iar 50% din ele sunt amplasate pe soluri bogate ori în depresiuni (Merlot, Malbec, Cardinal, Codreanca, Arcadia, Italia, Moldova ş.a).

În legătură cu aceasta în fiecare regiune, centru ori gospodărie este necesar de aplicat agrotehnica diferenţiată, de studiat starea plantaţiilor după iernare şi de planificat tăiatul raţional al butucilor.

La majoritatea soiurilor clone europene de bază şi a soiurilor noi păstrarea ochilor viabili şi fertilitatea lor este înaltă.

Numai la clonele europene Merlot şi Malbec afectarea mugurilor centrali este semnificativă. Aceasta se datorează rezistenţei genetice slabe la ger, şi a altor factori, cum ar fi amplasarea lor incorectă în spaţiu.

Capacitatea de iernare a soiurilor pentru masă la cultivarea lor sub forma neprotejată sa manifestat la multe soiuri cum ar fi: Codreanca, Moldova, Victoria, Arcadia, Cardinal, Muscat de Hamburg, parţial Prezentabil ş.a.

Cauza principală a pieirii şi afectării ochilor la soiurile pentru masă este următoarea:

 • Amplasarea soiurilor cu rezistenţă scăzută la ger şi iernare pe locuri drepte (plato şi în parte a de jos a pantei ş.a);
 • Amplasarea pe solurile bogate cît şi alimentarea lor cu îngrăşăminte, care se răsfrânge negativ la formarea creşterii anuale a lăstarilor lacomi cu ţesuturile rare, diferenţierea slabă a lor şi depunerea insuficientă a fasciculilor de liber tare;
 • De cele mai multe ori supraîncărcarea ori încărcarea incompletă a butucilor cu ochi, lăstari şi struguri;
 • Îngrijirea slabă a butucilor şi solului, înrăutăţirea stării fitosanitare (protecţia slabă);
 • Nerespectarea termenilor ampelografici de recoltare.

Factorii indicaţi în ansamblul slăbesc plantaţiile şi se răsfrânge negativ la rezistenţa şi stabilitatea fertilităţii mugurilor.

Necătând la afectările însemnate a ochilor, prin îndeplinirea raţională a tăiatului şi aprecierea încărcăturii de ochi la butuc, înlăturarea lăstarilor de prisos şi normarea cu inflorescenţelor, pot îmbunătăţi calitatea producţiei.

Iernarea ochilor de iarnă la viţa de vie după cicloanele reci ale anului 2017 (regiunea de centru şi sud al RM)

 

 

% ochilor

Zona maximă de

Nr.

Soiul

Viabili

Afectaţi

Pieriţi

depunere a infior.

Pentru masă

1

Moldova

27-36

41-65

8-28

2-7

2

Moldova

42-64

27-43

10-31

2-7

3

Moldova

45-48

40-46

9-12

2-8

4

Moldova

47-49

35-44

7-18

2-8

5

Moldova

57-65

35-43

0-0

2-8

6

Moldova

67-73

25-32

1-8

3-6

7

Moldova

73

27

0

2-8

8

Moldova

87-90

9-13

0,1

2-7

9

Codreanca

12-19

21-64

24-60

1-6

10

Codreanca

28-32

59-68

0-13

3-6

11

Codreanca

37-42

52-58

5-6

3-8

12

Victoria

32

38

30

2-6

13

Cardinal

3-20

25-40

55-57

2-7

14

Prezentabil

14-53

33-45

2-53

3-9

15

Prezentabil

43-54

35-45

11-12

3-7

16

Mecita (Chiş Miş)

51

18

31

3-8

17

Muscat de Hamburg

42-68

25-34

6-24

3-7

18

Alb de Suruceni

76-80

20-24

0

3-10

19

Ialovenschi ust

77-89

11-23

0

2-7

20

Pameati Negrulea

91

9

0

2-6

pentru vin

 

21

Merlot

3

53

42

2-8

 

22

Merlot

27-35

21-40

25-47

2-6

 

23

Merlot

53-55

25-27

0-20

2-7

 

24

Malbec

30-45

32-33

23-47

3-8

 

25

Traminer roz

38

21

41

2-7

 

26

Vionie (viognier)

62

23

15

2-8

 

27

ISA

66

34

0

2-6

 

                 

Sistema de tăiere a viţei de vie reese din prezenţa în republică a diferitor categorii de plantaţii după vîrstă, sortiment, starea creşterii anuale, depunerea embrionară a inflorescenţelor în ochi de iarnă, păstrarea diferitor muguri ş.a.

Recomandările pentru determinarea lungimii de tăiere şi mărimea încărcăturii butucilor la diferite categorii de plantaţii de viţă de vie este expus mai jos.

Plantaţiile de viţă de vie pe tulpină înaltă cu conducerea vertical a lăstarilor

Grupa clonelor de vin europene: Chardonnay, Pinot, Traminer, Sauvignon, Aligote, Riesling, Merlot, Cabernet ş.a. se refera la categoria soiurilor cu fertilitate înaltă şi regenerare bună. La tăiere lungă şi sarcină înaltă ele se supraîncarcă cu roadă, se reţine recoltarea, se înrăutăţeşte calitatea boabelor, scade creşterea anuală şi maturizarea ei. Ele sunt mai sensibile la condiţiile nefavorabile comparativ cu soiurile de bază. Ţinând cont de faptul că, depunerile embrionare sunt destul de bune se recomandă lungimea de tăiere scurtă şi medie (schema 2+4-6 cu încărcătura după metoda biologică 36-40 ochi/butuc). Acest tip de tăiere se recomandă mai mult pentru soiurile clone cu vigoarea medie de creştere Aligote, Muscat Otonel, grupa Pino, Chardonnay, Traminer. Pentru soiurile clone cu vigoarea mare de creştere Riesling, Sauvignon, Cabernet, Merlot se recomandă tăierea scurtă şi medie (schema 2-3+5-8 ochi) cu încărcătura după metoda biologică 40-45 ochi/butuc. Mărimea recoltei în condiţii favorabile poate ajunge de la 8-10 pînă la l2 t/ha. Se cere respectarea termenilor optimali de recoltare a roadei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de maturare a coardelor.

Grupa soiurilor de bază pentru vin: Feteasca (grupa), Muscatele, Aligote, Sauvignon, Pinot (grupa), Chardonnay, Traminer, Riesling, Suholimanschii belîi, Merlot, Cabernet, Rcaţiteli se împarte în două subgrupe.

 • soiurile cu vigoare de creştere medie, (Aligote, grupa Pinot) se recomandă tăierea scurtă (schema 2+3-5 ochi) şi încărcătura după metoda biologică 35-40 ochi butuc.
 • soiurile cu vîrsta înaintată (mai mult de 30-40 ani) cu gradul de rărire de 40 %, cu productivitatea scăzută, dar la îngrijire bună arată suficient. Pentru această grupă se recomandă tăiatul combinat (schema 2-3+3-4 pînă la 6-8 ochi), care permite completarea golurilor în interiorul butucului prin legatul orizontal al coardelor lungi. Mărimea sarcinii în ochi la butuc poate varia. Pentru această grupă de plantaţii o însemnătate deosebită are nu numai tăiatul dar şi legatul în uscat al coardelor (orizontal şi în formă de arc).

Grupa soiurilor pentru vin de selecţie nouă: Bianca, Legenda, Floricica, Solearis, Viorica, Riton, Muscat de Ialoveni, Negru de Ialoveni, Oniţcanschii belîi, Perveneţ Magaracea ş.a. se caracterizează cu rezistenţă înaltă la condiţiile nefavorabile şi boli. Ele au capacitatea înaltă de rodire, sunt sensibile la rodire, sunt sensibile la tăierea scurtă dar se pot supraîncărca cu roadă astfel înrăutăţind calitatea recoltei.

Datorită faptului că au depunere înaltă a inflorescenţelor în ochii de iarnă se recomandă tăierea scurtă (schema 2+3-5 ochi pentru soiurile Bianca, Legenda, Floricica, Solearis. Viorica, Riton, Negru de Ialoveni şi pe schema 2-3+5-6 ochi la soiurile Muscat de Ialoveni, Oniţcanschii belîi şi Perveneţ Mgaracea). în dependenţă de vigoarea de creştere, starea scheletului butucului şi desimea lor în rînd se recomandă sarcina de încărcătura la ochi după metoda biologică 30-40 ochi/butuc. Recolta la hectar poate atinge limitele de la 10-12 pînă la 15 t/ha .

Grupa soiurilor pentru masă cu strugure mare: Cardinal, Codreanca, Prezentabil, Alb de Suruceni, Muscat de Hamburg, Ialovenschii ustoicivîi, Moldova, Osennîi ciornîi, Leana dar şi cele introduse Arcadia, Podaroc Zaporogia rodesc bine la tăierea scurtă 2-3+4 şi 2+5-6 ochi/butuc moderată încărătura la ochi după metoda biologică în rînd de l,5-l,8m- sarcina 30-36 ochi/butuc). Pentru majorarea calităţii producţiei se recomandă normarea recoltei cu inflorescenţe (înainte de înflorit). în dependenţă de mărimea lor, numărul strugurilor poate varia de la 10-12 (Codreanca şi analog) cu pînă la 15-20 buc/butuc (Moldova şi analog). Recolta la un hectar poate atinge mărimea de 14-15 t/h.

Grupa soiurilor pentru masă cu greutatea medie a strugurelui: Jemciug Csaba, Muscat iantarnîi, Augustovschii, Irşai Olivier şi anologice se evidenţiază cu fertilitate înaltă, încărcătura la ochi după metoda biologică 32-36 ochi/butuc şi desimea în rind de l,25m combinată cu lungimea de tăiere 2+4-6 ochi.

În plantaţiile de viţă de vie cu tulpina înaltă şi pe arcă cu amplasarea liberă a lăstarilor, lungimea de tăiere este scurtă (schema 2+3-4). La forma de tipul Guyot se recomandă lungimea de tăiere 2+8-10 ochi. în plantaţiile cu forma protejată, tăiatul se efectuează ţinînd cont de particularităţile biologice ale soiului,'starea creşterii anuale şi păstrarea ochilor.

La normarea recoltei cu inflorescenţe de la 25 pînă la 30-35 buc/butuc se obţine majorarea producţiei marfa, iar recolta poate atinge 10-12 t/ha.

Cînd au pierit 30-50% ochi este necesar: în timpul tăiatului de majorat sarcina cu 20-30% de ochi faţă de normă, cu apariţia inflorescenţelor este necesară normarea lăstarilor şi inflorescenţelor. La înlăturarea lăstarilor de prisos, lăstarii lacomi se ciupesc adînc (pentru obţinerea creşterii moderate). în cazurile cu restabilire totală a butucilor (cînd au pierit pînă la 70% ochi) în perioada de lemnificare a lăstarilor se recomandă de lăsat la butuc prin înlăturare: la soiurile cu vigoarea de creştere mare pînă la 6 lăstari, la soiurile cu vigoare medie - 4-5 lăstari. Acesta va permite reţinerea dezvoltării vertiginoase a lăstarilor de la baza butucului.

La soiurile de struguri pentru vin tăiatul în uscat s-a desfăşurat, în mijlociu, la 2/3 din tăiatul plantaţiilor de viţă de vie.

La soiurile de struguri pentru masă în prezent se desfăşoară (s-a început) tăiatul butucilor în uscat.

Tăiatul şi legatul în uscat trebuie terminat către momentul dezmuguritului ochilor (aproximativ 20 aprilie).

Efectuarea acestor operaţii mai tîrziu poate aduce la pierderea ochilor şi lăstarilor tineri.

Concluzii

 1. Cultura viţei de vie se recomandă de amplasat pe pante ecologic favorabile evitînd depresiunile, soiurile foarte bogate, de folosit sistema de tăiere şi protecţia raţională care pot garanta obţinerea recoltelor stabile.
 2. Pentru obţinerea recoltelor constante este necesară îndeplinirea ciclului întreg de măsuri agrotehnice.
 3. Viţa de vie are capacitatea de regenerare şi restabilire după afectarea gerurilor şi în condiţiile unei primăveri favorabile se poate de restabilit pînă la 20-25 % a formaţiunilor de rod.
 4. Parametrii de tăiere a butucilor pe diferite grupe de soiuri este diferit. Tăiatul butucilor trebuie corectat pe fiecare sector în dependenţă de particularităţile biologice ale soiurilor şi condiţiilor climaterice şi pedologice a localităţilor unde este amplasată viţa de vie. ţinînd cont de forma butucului, desimea lor, starea creşterii anuale şi depunerea roadei embrionare a ochilor, iernarea butucilor şi cerinţele pentru calitatea producţiei.

Ex.: C. Dadu, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar.