Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Analiza situaţiei privind răspîndirea dăunătorului viţei de vie, molia verde a strugurilor „Lobesia botrana” şi măsurile de combatere a acestuia”Notă informativă
privind răspândirea moliei verde a strugurilor (Lobesia Botrana) şi măsurile de combatere a dăunătorului în condiţiile anului 2015.

În perioada de primăvară a anuliui 2015 în mai multe plantaţii viticole s-a înregistrat o răspăndire relativă a moliei verde a strugurilor.
Ca urmare a intervievării telefonice, Direcţiile raionale agricultură şi alimentaţie au comunicat, că în unile gospodării (raionul Cantemir, CAP “Glia”), dăunătorul a depăşit cu mult (de 3-4 ori) pragul economic de daună pe o suprafaţă de 110 ha. În plantaţiile de vii ale întreprinderilor SRL “Ceteronis”, SRL “Bostavan Vin” la fel s-au depistat focare populate de molia verde pe sectoare de peste 200 ha (10% din plantaţiile viticole). În unele raioane (Călăraşi, Leova, Ştefan Vodă, Străşeni, UTA Găgăuzia) au fost înregistrate focare mici de răspîndire a dăunătorului pe suprafeţe izolate.  În restul raioanelor, care cultivă viţa de vie, au fost înregistrate cazuri singulare de apăriţie a insectei. 
În scopul monitorizării densităţii numerice a dăunătorului la sfârşitul lunii aprilie 2015 în vii s-au instalat capcane cu feromoni la înălţimea inflorescenţelor (câte o capcană la 3–5 ha de plantaţii). Capcanele la început s-au examinat, odată pe săptămână, pentru semnalarea începutului zborului şi dinamicii lui, apreciind curba maximă de zbor a dăunătorului, moment care mărturiseşte despre începutul pontei dăunătorului.
Pentru a se determina densitatea numerică a ouălor şi larvelor dăunătorului se iau în calcul 10-20 de butuci, amplasaţi rendomizat, examinându-se toate inflorescenţele (pentru prima generaţie) şi ciorchinii (pentru a doua şi a treia generaţie).
Combaterea justificată a moliei viţei de vie, precum şi măsurile de protecţie, se aplică conform pragului economic de daună (PED), care exprimă acel indice al densităţii de indivizi ai speciei dăunătoare, costul măsurilor de combatere aplicate împotriva căreia, se recuperă cu valoarea producţiei protejate.
        Având în vedere, că ecloziunea larvelor din ouă este eşalonată în timp (depinde de condiţiile mediului şi biologia dăunătorului), iar acţiunea toxică a insecticidelor larvicide durează 6-10 zile iar celor cu acţiune ovicidă şi larvicidă (regulatorilor de creştere a insectelor) 10 – 20 zile, numărul tratamentelor aplicate în combaterea dăunătorului variază pentru fiecare generaţie în funcţie de gradul de răspândire a dăunătorului, densitatea numerică, modul şi durata de acţiune a produselor utilizate (îndrumările IŞPHTA).
 

Metoda de combatere a moliei verde a strugurilor
Pe sectoarele, unde numărul insectelor capturate a depăşit indicele de 20 masculi/zi a fost necesar să se facă evidenţe suplimentare asupra pontei 1 generaţii de ouă depuse pe inflorescenţe (ponta de ouă la generaţiile 2 şi 3 se va face pe bobiţe). Din momentul începutului pontei se fac evidenţe, sistematice peste fiecare două zile. Se va ţine cont de faptul că moliile viţei de vie din prima generaţie depun ouăle în principal pe butonii florali mai rar pe lăstari şi frunze. În următoarele generaţii dăunătorii depun ouăle preponderent pe bobiţe.
În calitate de criteriu pentru combaterea moliilor viţei de vie poate fi folosit şi numărul de insecte capturate la o capcană/1zi, care în majoritatea cazurilor corelează cu densitatea pontei. După datele Institutului de Protecţie a Plantelor, pragul economic de daună este constatat 20 de masculi /capcana/ zi. În cazurile când se captureză 100 şi mai mulţi masculi la o capcană pe zi, se pot aplica regulatori de creştere a insectelor sau se foloseşte metoda de capturare în masă a masculilor prin repartizarea a 9-18 capcane cu feromoni la 1 ha. ţinând seama de faptul că peste fiecare 5 zile trebuie să se înlăture insectele capturate sau să se  schimbe foaia inserată (lipitoarea).
Este necesar să accentuăm, că feromonul sexual are acţiune pe un termen de 2-3 săptămâni, apoi se înlocuieşte cu altul proaspăt.
În prezent deosebim 4 categorii de densitate numerică şi aplicare a tratamentelor contra moliilor viţei de vie:
1. Densitate numerică redusă, 1-10 ouă la 100 inflorescenţe /ciorchini, tratamente nu se aplică;
2. Densitate medie - 11-20 ouă, larve la 100 inflorescenţe /struguri. Se aplică câte un tratament contra primei şi a doua generaţii cu produsele: Arrivo 25 EC(cipermetrin) - 0,26 – 0,38 l/ha, Sarpei ME (cipermetrin)- 0,38 l/ha, Valsaciper 250 EC (cipermetrin) – 0,38 l/ha, Clarus 250 EC (cipermetrin) – 0,38 l/ha, Cythrin 500 EC (cipermetrin) – 0,15 – 0,18 l/ha, Vip 50 EC(lambda-cihalotrin) – 0,4 – 0,6 l/ha,  Sampai EC (esfenvalerat) – 0,4 – 0,6 l/ha, Valsamba 25 EC (lambda-cihalotrin)- 0,8 – 1,2 l/ha, Actofit EC (aversectin) – 2,0 l/ha, Confidor 200 SL (imidacloprid) – 0,3 l/ha, Warrant 200 SL (imidacloprid)- 0,3 l/ha, Nuprid 200 SC (imidacloprid) – 0,3 l/ha, MIDASH 200 SL (imidacloprid) – 0,3 l/ha, Decis Profi 250 WG (deltametrin) – 0,1 kg/ha, Decis f-Luxx 025 EC (deltametrin) – 0,4 l/ha,  Successor 400 EC (dimetoat) – 1,5 – 1,8 l/ha, Master 100 EC (bifentrin) – 0,4 – 0,6 l/ha, Grozdemon (7,9-dodecadienilacetat) – 0, 8 - 1,0 mg, Sumi-alpha 5 EC (esfenvalerat) – 0,4 – 0,6 l/ha, Zolone 35 EC (fosalon) – 2,0 – 2,5 l/ha. Tratamentul se aplică în momentul ecloziunii larvelor (când au eclozionat 1-2% larve din ouă), iar majoritatea ouălor se află în faza biologică de “cap negru”.
3. Densitate numerică înaltă – 21-60 ouă la 100 inflorescenţe, struguri. Se aplică un tratament contra primei generaţii şi două contra generaţiei a 2-a cu produsele autorizate pentru utilizare în Republica Moldova. În cazul utilizării inhibitorilor de sinteză a chitinei - NOMOLT SC (tiflubenzuron) 0,5 – 0,75 l/ha, Torrius 150 SC (teflubenzuron) – 0,5 – 0,75 l/ha sau a produselor juvenale - Insegar 25 WG (fenoxicarb) – 0,6 kg/ha se aplică un singur tratament contra primei generaţii, datorită eficacităţii înalte şi acţiunii toxice îndelungate a produselor (10–20 de zile). Accentuăm, că cheltuielile legate de folosirea regulatoarelor de creştere a insectelor se recuperă cu valoarea producţiei protejate, numai în cazurile când densitatea dăunătorului este mai mare de 30 ouă sau larve la 100 inflorescenţe. Se va ţine cont şi de faptul că produsele, care au la bază ingredientul activ fenoxicarb (cu acţiune juvenală) se aplică înainte de a se începe ponta (când se înregistrează maxima curbei de zbor a dăunătorului), iar aplicarea unor astfel de produse poate fi justificată numai pe sectoarele din an în an puternic ifestate de dăunător.
4. Densitate foarte înaltă - mai mult de 60 ouă la 100 inflorescenţe /struguri.
Se aplică câte 2 tratamente contra primei şi celei de a doua generaţii cu produse autorizate. În aceste cazuri se indică utilizarea regulatorilor de creştere a insectelor: - câte un tratament contra  fiecărei generaţii. Accentuăm, că tratamentele de combatere a dăunătorilor conform recomandărilor se efectuează numai după un control strict de determinare a densităţii numerice a dăunătorului, executat profesionist de specialişti în domeniul protecţiei plantelor.