Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Registrul prestatorilor de servicii agricoleREGISTRUL PRESTATORILOR DE SERICII AGRICOLE

Nr. ord.

Denumirea instituției

Adresa juridică

Telefon de contact/fax

Adresa de e-mail

Activitatea de consultarea și formare

Director instituție

Punctaj

1.       

Federația Națională a Fermierilor din Moldova

or. Chișinău, str. Gheorghe Coșbuc, 11

022-210188;

fnfmoldova@gmail.md

Organizarea instruirilor specializate pentru fermieri; legumicultură, viticultură, apicultură, No-Till

 Vasile Mîrzenco

79.1

022-210189

Elaborarea planurilor de afaceri, inclusiv asistență consultativă la solicitarea finanțării pentru subvenționare

 

Acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente – atragerea surselor financiare

2.       

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform

or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 123 V,

022-235698;

agroinform@agroinform.md;

Instruiri specializate pentru producătorii din sectorul agroalimentar (toate domeniile și măsurile)

 Aurelia Bondari

75.4

022-237830

abondari@agroinform.md;

Elaborarea planului de afaceri, inclusiv asistență consultativă de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

 

ihurmuzachi@agroinform.md

Acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente – atragerea surselor financiare adiționale din proiecte externe în domeniul agricol

3.       

ÎS ,,Centrul Informațional Agricol”

or. Chișinău, bd. Cuza Vodă 5/1

022-227117

info@cia.md

Elaborarea planurilor de afaceri; inclusiv asistență consultativă de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale ale AIPA;                                                                                  Acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente – atragerea surselor financiare adiționale din proiecte externe ce activează domeniul agricol

 Timuș Andrei

74.8

4.       

,,ProConsulting” SRL

or. Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă, 23/9, of.4

022-210089

office@proconsulting.md;

apalade@proconsulting.md

 

 

 

 Elaborarea planurilor de afaceri;

Trening-uri pentru antreprenori;

Consultare la pregătirea pachetului de documente și aplicare la subvenții;

Studii de fezabilitate;

Tehnologia de cultivare a fructelor(căpșunului) și legumelor în teren protejat;

Tehnologia de construcțile a serelor, tunelurilor, solariilor pentru cultivarea legumelor și căpșunului;

Bugete Venituri și Cheltuieli (legume);

Bugete Venituri și Cheltuieli (căpșun teren protejat);

Tehnologia de cultivare a viței de vie;

Tehnologia de cultivare a   plantelor pomicole( sămîntoase, sâmburoase și nucifere);

Tehnologia de cultivarea arbuștilor fructiferi și a căpșunului;

Tehnologia de cultivare a plantelor aromatice;

Bugete venituri și cheltuieli (sământoase , sâmburoase și nucifere);

Bugete venituri și cheltuieli (arbuști fructiferi și căpșun);

Tehnologia de crestere a  bovinelor, ovinelor, caprinelor, iepurilor și albinelor;

Efecienta economică de crestere a bovinelor, caprinelor, iepurilor și albinelor;

Tehnologia de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor în depozite frigorifice . Casele de ambalare;

"Tehnologia  prelucrării primare/finite, procesării, uscării şi congelării fructelor, strugurilor, legumelor şi

cartofilor";

Tehnologia prelucrării primare/finite, ambalării, refrigerării, congelării, procesării şi păstrării, inclusiv analizei, a cărnii, laptelui şi a mierii de albine;

Tehnologia prelucrării primare/finite, uscării, condiţionării, depozitării, păstrării şi ambalării cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soiei;

Produse ecologice, certificarea terenurilor agricole și a  produselor ecologice

Evaluare;

 Anatolie Paladi

68.8

5.       

Asociația obștească ,,MEGA”

mun. Chișinău str. M. Eminescu 27, of.01

022-317370;

zagorodniuc_v@mail.ru

Elaborarea planurilor de afaceri; inclusiv asistență consultativă la solicitarea finanțării pentru subvenționare.

 Vasile Zagorodniuc

67.8

79507432

 

Acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente – atragerea surselor financiare

6.       

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct

or. Chișinău, str. București 67

022-223005

moldovafruct@yahoo.com

Instruiri pe domeniile de activitate în tehnologii de creștere a fructelor sămânțoase și sâmburoase, prelucrarea postrecoltare, depozitarea, păstrarea și pregătirea pentru comercializare

 Iurie Fală

67

Elaborarea planurilor de afaceri; inclusiv asistență consultativă de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale ale AIPA

Acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente – atragerea surselor financiare adiționale din proiecte externe ce activează în domeniul agricol

7.       

Uniunea de persoane juridice ,,Asociația Producătorilor și Exportatorilor Struguri din Republica Moldova”

or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, of.207

022-214151;

apesm@gmail.com

Instruiri specializate pentru producătorii agricoli în domeniile viticultură, horticultură, procesare a produselor vegetale, tehnologii inovațioanle

 Eudochim Ungureanu

60

69075568

Acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente – atragerea surselor financiare din proiecte externe;

 

Asistență consultativă de solicitare a sprijinului financiar din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

8.       

Uniunea de persoane juridice ,,Asociaţia Republicană a Producătorilor Agricoli UniAgroProtect”

Or. Chișinău

bd. Ștefan cel Mare, 162, bir.1309-1311

022-210085;

 

022-210-658

uniagroprotect@gmail.com

Instruiri specializate pentru producătorii din sectorul agroalimentar

 Iurie Senic

59.1

Asistență consultativă de solicitare a sprijinului financiar din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

 

Acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente – atragerea surselor financiare adiționale din proiecte externe în domeniul agricol

9.

KB-Walkoma SRL

Or. Chișinău,

Str. Banulescu-Bodoni 25, of.41/1

022 80-92-80

 

060809280

admin@kb-w.com

 

 

Organizarea instruirilor specializate pe domeniile: horticulturp, fitotehnie, zootehnie, procesarea produselor de origine animală și vegetală, știința solului, marketing, management (inclusive financiar), drept antreprenorial și tehnologii performante

 

Asistență consultativă de solicitare a sprijinului financiar din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

 

Acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente – atragerea surselor financiare adiționale din proiecte externe în domeniul agricol

 

Walters Kelsey

61,0