Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Aparatul central

Accordion test


 • Anticamera Ministru
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
 • Anticamera Viceministru Vasile Luca
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Secretar 718 022 210 073
 • Anticamera Viceministru Iurie Ușurelu
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   specialist principal Mariana Maxim 318 022 232 384 mariana.maxim@maia.gov.md
   Secretar administrativ superior Nadejda Vladimirov 317 022 232 384 nadejda.vladimirov@maia.gov.md
 • Anticamera Viceministru Ion Parea
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Secretar Valentina Arhiri 618 022 210 144 valentina.arhiri@maia.gov.md
 • Secretar de Stat
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Secretar de Stat Cernat Veaceslav 415 022 210 626 veaceslav.cernat@maia.gov.md
 • Cabinetul Ministrului
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Consilier Sergiu Gherciu 414 022 232 394 sergiu.gherciu@maia.gov.md
 • Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Consultant principal Radu Olaru 412 022 210 139 radu.olaru@maia.gov.md
 • Direcţia - analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Diana Gherman 610 022 210 135 diana.gherman@maia.gov.md
   Şef adjunct Diana Coșalîc 620 022 210 063 diana.cosalic@maia.gov.md
   Consultant superior Tatiana Cutureanu 620 022 210 063 tatiana.cutureanu@maia.gov.md
 • Direcţia - dezvoltare rurală, statistică agricolă şi marketing
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Marin Mortean 509 022 210 637 marin.mortean@maia.gov.md
   Şef adjunct Avasiloaie Petru 509 022 210 581 petru.avasiloaie@maia.gov.md
   Consultant Alexei Chicus 509 022 210 581 alexei.chicus@maia.gov.md
   Consultant Cristina Pascal 509 022 210 637 cristina.pascal@maia.gov.md
   Specialist principal Mariana Moraru 509 022 210 581 mariana.moraru@maia.gov.md
 • Direcţia - juridică şi armonizarea legislaţiei
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef Direcție Ion Mămăligă 401 022 232 375 ion.mamaliga@maia.gov.md
   Șef adjunct direcție Vasile Dogotari 407 022 211 553 vasile.dogotari@maia.gov.md
   Consultant principal Cristina Grigoriţă 402 022 210 062 cristina.grigorita@maia.gov.md
   Consultant superior Denis Timciuc 407 022 211 553 denis.timciuc@maia.gov.md
   Consultant superior Valeriu Garbuz 407 022 210 534 valeriu.garbuz@maia.gov.md
   Consultant superior Ina Cerba 402 022 210 062 ina.cerba@maia.gov.md
   Consultant Maia Batista 407 022 210 533 maia.batista@maia.gov.md
 • Direcţia administrarea patrimoniului de stat şi fondului funciar
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef interimar direcție Andrian Roșca 613 022 210 599 andrian.rosca@maia.gov.md

   Secţia administrarea patrimoniului de stat

   Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Şef interimar secţie Vitalie Fărîmă 615 022 210 360 vitalie.farima@maia.gov.md
   Consultant principal Ion Poiată 615 022 210 360 ion.poiata@maia.gov.md
   Consultant superior Anna Cucereanu 619 022 210 373 anna.cucereanu@maia.gov.md
   Specialist principal Augustin Volconovici 615 022 210 360 augustin.volconovici@maia.gov.md

   Secţia fond funciar

   Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef secție Boris Ștubei 616 022 210 389 boris.stubei@maia.gov.md
   Consultant principal Sofia Pîrău 619 022 210 373 sofia.sasu@maia.gov.md
   Consultant Ion Amariei 619 022 210 373 ion.amariei@maia.gov.md
   Specialist principal Mariana Știrbu  619 022 210 373 mariana.stirbu@maia.gov.md
 • Direcţia - resurse umane
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef Direcție Nadejda Cristea 513 022 232 390 nadejda.cristea@maia.gov.md
   Șef adjunct direcție Vitalie Jereghi 515 022 210 153 vitalie.jereghi@maia.gov.md
   Consultant principal Tatiana Vrednic 515 022 210 153 tatiana.vrednic@maia.gov.md
   Consultant superior Ana Grigoraș 515 022 210 153 ana.grigoras@maia.gov.md
   Specialist principal Svetlana Tudos 515 022 210 153 svetlana.tudos@maia.gov.md
 • Secția documentare și arhivă
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef secție Elena Sofroni 508 022 210 409 fax 022 210 204 adm_maia@maia.gov.md
   Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor Monul Alina 508 022 210 409 alina.monul@maia.gov.md
   Șef arhivă Victoria Arsenii 508 022 210 072 victoria.arsenii@maia.gov.md
 • Serviciul E-Transformare
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef serviciu Alexandru Popa 706 022 210 500 alexandru.popa@maia.gov.md
 • Direcția audit intern
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Carolina Cauş-Marsejnîi 505 022 223 101 carolina.caus@maia.gov.md
   auditor intern superior Ana Radu 504 022 234 639 ana.radu@maia.gov.md
   auditor intern Nadejda Iacovcenco 504 022 234 639 nadejda.iacovcenco@maia.gov.md
 • Direcţia relaţii externe şi integrare europeană
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Igor Burda 720 022 210 752 igor.burda@maia.gov.md
   Șef adjunct direcție Tatiana Timofti 716 022 210 298 tatiana.timofti@maia.gov.md
   Consultant Viorica Gîra 716 022 210 160 viorica.gira@maia.gov.md
   Specialist principal Pavel Cerevan 716 022 210 298 pavel.cerevan@maia.gov.md
   Specialist principal Corina Zavtoni 716 022 210 160 corina.zavtoni@maia.gov.md
 • Direcţia finanţe şi politici bugetare
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Ala Pînzari 512 022 210 069 ala.pinzari@maia.gov.md
   Șef adjunct direcție Nina Cernăuțanu 518 022 210 233 nina.cernautanu@maia.gov.md

   Secţia finanţe pentru aparatul central

   Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef secție Victoria Policarpov 514 022 210 214  victoria.policarpov@maia.gov.md
   Consultant principal Tatiana Ilieșov 514 022 210 538 tatiana.iliesov@maia.gov.md
   Consultant superior Elena Edu 514 022 210 538 elena.edu@maia.gov.md
   Specialist principal Arnaut Corina 518 022 210 214 arnaut.corina@maia.gov.md

   Secția finanțe pentru agricultură

   Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Consultant principal Olga Oprea 519 022 210 119 olga.oprea@maia.gov.md
   Consultant superior Stela Cojocaru 518 022 210 108 stela.cojocaru@maia.gov.md
   Specialist principal Renata Rebeja 518 022 210 108 renata.rebeja@maia.gov.md

   Serviciul finanţe pentru educaţie şi ştiinţă agricolă

   Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Consultant principal Vera Romanciuc 518 022 210 233 vera.romanciuc@maia.gov.md
 • Direcţia îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare tehnologică
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel.  E-mail
   Șef direcție Angela Dogotari 314 022 220 438 angela.dogotari@maia.gov.md

   Serviciul dezvoltare tehnologică

   Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef serviciu Gușanu Semion 511 022 210 038 semion.gusanu@maia.gov.md

   Serviciul îmbunătăţiri funciare şi consolidarea terenurilor

   Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Şef serviciu Marina Ciobanu 304 022 210 122 marina.ciobanu@maia.gov.md
   Consultant Vasile Nemțanu 304 022 210 122 vasile.nemtanu@maia.gov.md
 • Direcţia politici de producţie, procesare şi reglementări de calitate a produselor vegetale
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Vasile Șarban 302  022 237 731 sarban.vasile@maia.gov.md

   Secţia produse de fitotehnie

   Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef secție Mariana Cioclu 307  022 210 106 mariana.cioclu@maia.gov.md
   Consultant Mihail Grosu 307 022 210 106 mihail.grosu@maia.gov.md
   Consultant Sandu Viorel 307 022 210 271 sandu.viorel@maia.gov.md

   Secţia produse horticole

   Șef secție Iurie Mudre 311 022 210 271 iurie.mudrea@maia.gov.md
   Consultant Maria Leahu 311 022 210 271 maria.leahu@maia.gov.md
   Consultant Viaceslav Grigorița 302 022 210 136 viaceslav.grigorita@maia.gov.md
 • Direcţia - ştiinţă, educație şi extensiune rurală
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef Direcție Rodica Reșitca 703 022 210 168 rodica.reshitca@maia.gov.md
   Șef adjunct de direcție Magdalena Rusnac-Frăsineanu 704 022 210 209; magdalena.rusnac@maia.gov.md
   Consultant superior Eugenia Cîrlig 704 022 211 697 eugenia.cirlig@maia.gov.md
   Consultant Tatiana Pinzari 704 022 211 697 tatiana.pinzari@maia.gov.md
 • Direcţia politici de producţie, procesare, reglementări de calitate a produselor animale
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Tatiana Nistorică 408 022 210 052 tatiana.nistorica@maia.gov.md
   Consultant principal Valentin Roșca 409 022 210 118 valentin.rosca@maia.gov.md
   Consultant superior  Lucia Dănăilă 409 022 210 729 lucia.danaila@maia.gov.md
   Consultant  Lilia Dumitraș 409 022 228 104 lilia.dumitras@maia.gov.md
   Consultant  Viorica Țurcanu 409 022 228 104 viorica.turcanu@maia.gov.md
 • Serviciul producţiei ecologică şi produse cu denumire de origine
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef serviciu Marcela Stahi 315 022 221 140 marcela.stahi@maia.gov.md
   Șef serviciu Ina Torgai 315 022 221 140 ina.torgai@maia.gov.md
 • Direcţia politici şi reglementări în sectorul vitivinicol
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Liliana Dascaliuc 719 022 210 531 liliana.dascaliuc@maia.gov.md
   Șef adjunct direcție Valeriu Cebotari 713 022 210 217 valeriu.cebotari@maia.gov.md
   Consultant superior Vitalie Cosnicean 708 022 210 319 vitalie.cosnicean@maia.gov.md
   Consultant Sergiu Bevziuc 708 022 210 319 sergiu.bevziuc@maia.gov.md
   Consultant Dumitru Bratco 714 022 210 192 dumitru.bratco@maia.gov.md
   Specialist principal Elena Negrei 714 022 210 192 elena.moroz@maia.gov.md
 • Direcţia - siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef Direcție Vitalie Dragan 411 022 210 238 vitalie.dragan@maia.gov.md
   Șef adjunct direcție Manciu Alexandr 403 022 222 545 alexandr.manciu@maia.gov.md
   Consultant Albina Mereuță 403 022 210 159 albina.mereuta@maia.gov.md
   Consultant Serghei Balacci 403 022 210 159 serghei.balacci@maia.gov.md
 • Direcţia - protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef direcție Veronica Tertea  313 022 210 137 veronica.tertea@maia.gov.md
   Șef adjunct direcție Ion Paraschiv 312 022 210 297 ion.paraschiv@maia.gov.md
   Consultant superior Olga Savencov  312 022 210 297 olga.savencov@maia.gov.md
   Specialist principal Daniela Motricală  313 022 210 137 daniela.motricala@maia.gov.md
 • Serviciul logistică şi achiziţii publice
  • Funcția Nume Prenume Birou Tel. E-mail
   Șef serviciu Victor Hariton 720 022 210 408 victor.hariton@maia.gov.md
   Specialist principal Andrei Cătănoi 720 022 210 408 andrei.catanoi@maia.gov.md