Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerele agriculturii ale altor state

ROMÂNIAMinisterul Agriculturii, Pădurilor, şi Dezvoltării rurale

http://www.maap.ro

SUADepartamentul SUA pentru Agricultură

http://www.usda.gov

Federația RusăMinisterul Agriculturii al Federației Ruse

http://www.mcx.ru

FINLANDA:Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

http://www.mmm.fi

LETONIAMinisterul Agriculturii

http://www.zm.gov.lv

BELARUS: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

http://www.mshp.minsk.by

FRANŢAMinisterul Agriculturii

http://www.agriculture.gouv.fr

SPANIAMinisterul Agriculturii

http://www.mapa.es

BULGARIAMinisterul Agriculturii

http://www.mzgar.government.bg

BOSNIA ŞI HERŢEGOVINAMinisterul Agriculturii

http://www.fmpvs.gov.ba

LITUANIAMinisterul Agriculturii

http://www.zum.lt

SLOVENIA: Ministerul Agriculturii

http://www.mkgp.gov.si

CROAŢIAMinisterul Agriculturii

http://www.mps.hr

CEHIAMinisterul Agriculturii

http://www.mze.cz