Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Combaterea bolilor şi dăunătorilor la sfecla de zahărÎn condiţiile Moldovei dăunătorii şi bolile aduc daune sfeclei de zahăr în toate fazele de creştere şi dezvoltare – de la însămînţare - apariţia plantulelor pînă la sfîrşitul perioadei de vegetaţie.

Combaterea maladiilor nocive şi dăunătorilor sfeclei de zahăr include următoarele măsuri.

  1. Contra putregaiului rădăcinilor plantulelor şi dăunătorilor în perioada de răsărire, seminţele se prelucrează cu unul din preparatele cu acţiunea insecticidă şi fungicidă (în cazul cînd ele nu au fost tratate în mod centralizat):

Gaucho WS – 90 g (s.a) / u.s.

Cruiser 350 FS – 42 ml/u.s.

Poncho Beta 453,34 FS – 75-150 g/u.s. în lupta cu dăunătorii, şi:

Tachigaren 70 WP – 6,0-8,0 kg/t, Royal Flo 42 SL – 6,0 l/t, TMTD SC 40 – 8,0-10,0 l/t în lupta cu maladiile

  1. În faza apariţiei plantulelor – pînă la formarea a 3-4 perechi de frunze adevărate, în caz de înregistrare a atacului plantelor cu dăunătorii (la nivel ce prevalează pragul cu sîrmari şi dăunare (PED), inclusiv:
  • cu sîrmari şi pseudosîrmari (PED – 3 ex/m2 la semănatul programat şi mai mult de 5 ex/m2 la semănatul obişnuit)
  • cu puricele de pămînt (PED – 1 ex/4-5 plante)
  • cu gărgăriţele sfeclei (PED – 0,2-0,3 ex/m2 gărgăriţa cenuşie a sfeclei şi 2 ex/m2 alte specii)
  • cu gîndacul sfeclei (PED – 25-30 ex/m2)

Se efectuează prelucrarea plantulelor sfeclei de zahăr cu unul din preparatele:

  • Decis profi 25 WG – 0,05-0,07 kg/ha, Dursban 480 EC – 0,8-2,5 l/ha, Clorpirivit, EC – 1,0-1,2 l/ha, Phenomen 530 EC – 1,0 l/ha, Saman EC – 1,0-1,2 l/ha şi alte preparate incluse în Registrul de Stat
  1. La apariţia pe frunzele sfeclei a primelor simptome (pete) de atac cu cercosporioza sau făinarea se efectuează tratarea plantelor de 1-2 ori cu unul din următoarele fungicide: Zeamă bordeleză (1%), Benefit 80 WG (0,8 kg/ha), Derosal 50 SC (0,6-1,2 l/ha), Impact 25 SC (0,25 l/ha), Rex Duo (0,4 l/ha), Topsin, M 70 WP (1,0 kg/ha).

Aceste fungicide protejează sfecla şi de infectarea plantelor cu ramularioză, peronosporioză, fomoză, rugina, etc.

Tratarea (după necesitate) se repetă peste 15-20 zile.

Utilizarea preparatelor în lupta cu buruienile:

  1. Preemergent:

Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate se aplică unul din produsele:

- Dual Gold 960 EC (1,3-1,6 l/ha);

- Frontier Optima 7210 EC (1,4 l/ha);

- Piramin Turbo (3,0 l/ha); 

- Strim 960 EC (1,6 l/ha);

b) În cazul apariţiei buruienilor în fază de 2-3 perechi de frunze adevărate a culturii se utilizează unul din următoarele produse:

- Carera WP 40 g/ha + SAS Flex – 200 ml/ha;

- Betanal Expert EC – 1,5 l/ha;

- Beta Trio EC – 1,5 l/ha;

- Goltix Gold 700 – 1,5 l/ha, ori alte preparate, incluse în „Registrul de Stat…”.