Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Sistemul de măsuri pentru protecţia florii-soarelui1. Seminţele culturii floarea-soarelui preventiv (2-4 săptămîni) sunt prelucrate cu unul din următoarele preparate: Royal Flo (4,0 l/t) sau Signal (3-3,5 l/t), ori Cosmos 250 FS (5,0 l/t), sau Gaucho WS 70 (10,5 l/t).

         În combaterea manei, seminţele soiurilor, sau liniilor parentale a hibrizilor, se tratează cu Acrobat WP (8,0 kg/t), Supervin 60 SC (1,8 l/t), Protexyl 350 FS (3,5 l/t), Apron Gold 35 EW (3,0 kg/t), sau cu alte preparate incluse în „Registrul de Stat…”.

         2. În caz de popularea cîmpurilor cu sîrmari (2-3 larve/m2), simultan cu însemînţarea în sol se introduce preparate Regent 20 G (5,0 kg/ha).

         3. În lupta cu rozătoarele frunzelor (PED-2,0 exp/m2) în faza apariţiilor plantulelor – pînă 2-4 frunze adevărate cîmpurile se prelucrează cu unul din următoarele insecticide: Alfaguard 10 EC (0,2 l/ha), Actara 25 WG (0,1 l/ha) Top Alfa 10 EC (0,2-0,25 l/ha), Defis Pro 2,5 EC (0,4 l/ha).

         4. Lupta cu buruienile în plantaţiile de floarea-soarelui:

         a) Tratamente preemergente, înainte sau imediat după semănat.

         b) Pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate anuale:

         - Gardo Gold 500 SC (3,0-4,0 l/ha) sau Wing P (4,0 l/ha)

         c) În cazul predominării buruienilor monocotiledonate se recomandă unul din produsele:

         - Dual Gold 960 EC (1,3-1,6 l/ha)

         - Frontier 950 EC (1,2-1,4 l/ha)

         - Stomp 330 EC (3,0-4,0 l/ha)

         d) Cînd sunt predominante buruienile dicotiledonate anuale se recomandă unul din următoarele erbicide: 

         - Racer 250 EC (3,0-4,0 l/ha)

         - Alinium 240 EC (1,0 l/ha)

         Produsele menţionate se aplică pînă la semănatul culturii în cazul unei primăveri secetoase.

         Cînd rezervele de umiditate în sol sunt suficiente pentru dezvoltarea culturilor produsele menţionate pot fi aplicate şi după semănatul culturii dar pînă la apariţie a plantulelor.