Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL
DESPRE PROGRAM

Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol (Program) a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei. Conform Contractului de Finanțare semnat la 23 noiembrie 2010, BEI acordă Republicii Moldova un împrumut în mărime de 75 milioane EUR, destinat realizării Programului.

Scopul Programului este de a contribui la redresarea sectorului vitivinicol din țară și promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P.) și indicație geografică protejată (I.G.P.).

Obiectivele Programului:

·         Restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe (producerea ambalajului, etichetelor, dopurilor, etc.);

·         Îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până la ambalarea finală și livrarea produselor;

·         Diversificarea piețelor de desfacere ale țării prin asigurarea autenticității producției vinicole fabricate.

Instrumentele financiare ale Programului oferite Beneficiarilor Finali sunt:

·         Credite acordate prin intermediul Instituțiilor Financiare Partenere (IFP);

·         Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor de producere implementat de către UCIM PRSVV (în curs de elaborare).

Pentru a atinge scopul și obiectivele Programului UCIMPRSVV va susține agenții economici din sectorul viticol, vinicol, sectoarele afiliate industriei vinicole (întreprinderi de producere a ambalajului, etichetei, dopurilor și altor accesorii) și instituțiile de învățămînt și cercetare.

Repartizarea Împrumutul BEI pe subsectoare se face precum urmează:

Sectorul

Valoarea procentuală din Împrumut, %

Valoarea per beneficiar, Euro

Pentru sectorul vinicol, inclusiv:

Modernizarea echipamentelor şi utilajelor de producere;

Construcția/renovarea halelor de producere a vinului;

Crearea cramelor, vinăriilor de tip chateau;

 Extinderea activităților vinăriilor existente.

Până la 50 de procente din împrumut;

5 mln Euro

Pentru sectorul viticol, inclusiv:

Restructurarea şi revitalizarea podgoriilor neproductive, plantarea noilor podgorii;

 Modernizarea utilajelor de producere;

Mecanizarea proceselor viticole;

Introducerea noilor tehnologii.

Până la 35 de procente

2 mln Euro

Pentru industriile conexe:

 modernizarea echipamentelor și utilajelor de producere;

Până la 20 de procente

Pentru laboratoare, instruire, învățământ, instruirea şi dezvoltarea securităţii alimentare

Minimum 5 procente

Suma maximă a investiţiei finanţate de către Program :

 •   Reutilarea vinăriilor 5 mln EUR pentru un Beneficiar;
 •  Restructurarea podgoriilor si plantarea vitei de vie 2 mln EUR pentru un Beneficiar;
 •   Investitii in capitalul circulant 600 mii EUR pentru un Beneficiar in cadrul unui proiect  complex;
 •  Alocari pentru orice activitate vitivinicolă in valoarea minima de 25 mii EUR;
 •   Investitii  pentru infiintarea noilor plantatii de viță de vie 10 mii EUR pentru un hectar;
 •   Alocari pentru defrișarea plantatiilor necorespunzatoare pina la 1000 EUR pentru un hectar ;
 •  Procurarea echipamentului/utilajului prin Leasing 10 mln EUR anual.

Avantajele Programului sunt:

    Aplicarea cotei zero a TVA la procurarea pe teritoriul țării a mărfurilor, utilajului, tehnicii/serviciilor de la furnizorii autohtoni, necesare pentru implementarea proiectiului investițional.

     Scutirea de toate taxele vamale, accize, TVA la importul utilajului/serviciilor care vor fi procurate conform proiectului investițional acceptat în cadrul Programului;

 •  Termenul de creditare îndelungat;
 •  Perioada de grație mare;
 •   Sume investiționale mari alocate pentru implementarea unui proiect;

Programul va fi implementat și monitorizat prin intermediul Unității Consolidate pentru  Implementarea și Monitorizarea  Programului de Restructurare a Sectorului  Vitivinicol (UCIMPRSVV), creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 26.10.2010.

Pentru buna desfășurare a ”Liniei de credit” a Programului, UCIMPRSVV va avea următoarele funcţii:

 • §     Acordarea de asistenţă şi consultanţă activă pentru beneficiarii finali şi IFP în chestiuni şi reguli de achiziţii și de mediu;
 • §     Examinarea proiectelor investiționale pentru verificarea conformității cu instrucțiunile relevante referitor la achizițiile și mediul ambiant;

 Examinarea planurilor de afaceri ale beneficiarilor finali;

Menţinerea contului desemnat al Programului, precum şi a unor înregistrări sumare privind utilizarea surselor Programului;

Prezentarea către BEI a cererii de alocare a surselor pentru proiectele investiționale şi beneficiarii finali spre aprobare;

Efectuarea debursărilor din conturile desemnate ale Unității către IFP în baza cererilor DLC pentru proiectele investiționale aprobate de BEI;

Colectarea de rapoarte şi date. Pregătirea, într-un format acceptabil pentru BEI, a rapoartelor de progres consolidate trimestriale şi anuale şi a rapoartelor de management financiar (RMF);

  Organizarea auditului extern al conturilor Programului, aşa cum cer normele de management financiar ale BEI şi standardele naţionale de contabilitate.

Contacte Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (UCIM PRSVV).

Adresa: MD 2023, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei 18, etajul 2;

Telefon : (+373) 22 260 903 / Fax:  22 260 912; E-mail: office@winemoldova.md; Web: http://winemoldova.md/.

Descărcaţi documentul