Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Selectare Consultant local: Expert în VinificațieUNITATEA
CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE
A SECTORULUI VITIVINICOL

 

Termeni de Referință

Pentru consultant individual
local: Expert
în vinificație

(#12C6 Winemaking Expert 2015)

 

Republica
Moldova desfășoara Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol
(Contractul de Finanțare
Serapis N° 2010-0484), în
valoare de 75 de milioane de euro (Împrumut),
pentru a soluționa
vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei, Program ce
se adresează în principal 
întreprinderilor mici și mijlocii, prin: (a) restructurarea industriei
vinicole, (b) îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în
Moldova, începînd cu îmbunătățirea calității podgoriilor, pînă la procesul de
ambalare finală și livrarea produselor și (c)
diversificarea
piețelor de export a țării. Resursele Imprumutului  vor fi utilizate exclusiv la dezvoltarea
producerii vinului îmbuteliat cu “Denumire de Origine Protejată”  și cu „Indicație Geografică Protejată”.  Perioada de implementare a Proiectului este
Noiembrie 2010 – Martie 2016. 

 

Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare al RM are rolul de supraveghere și
responsabilitate pentru implementarea Proiectului, inclusiv prin crearea
Unității Consolidate pentru Implementare și Monitorizare a Programului. Prin
Componenta programului “Educație și Cercetare - 1”, Unitatea va achiziționa și
va desfășura reparația capitală a sălilor de laborator, sălilor de
microvinificație, construcția și reparația serelor, infiintarea unui lot
didactic de plantatie de vita de vie (30 ha), inclusiv 5 ha colectie
ampelografica, etc. - pentru Instituțiile beneficiare de Învațamînt și
Cercetare.

În prezent,
în legătură cu crearea unui Centru de Excelență în cadrul CNVVC (Colegiului
Național de Viticultură și Vinificație), pentru o implementare corectă și
promptă a activităților ce țin de dotarea cu utilaje de microvinificație,
Unitatea planifică contractarea unui Expert în Vinificație (utilaje de
producere a vinului).

 

1.   

Obiective:

1.1        

Expertul
în Vinificație (EV) va oferi asistență tehnică cu privire la componenta ce ține
de dotarea
Colegiului Național de Viticultură și Vinificație (Centrul
de Excelență) cu utilaje de producere a vinului, în scopuri didactice și
demonstrative, în conformitate cu proiectul investițional și cerințele tehnice,
elaborate de CNVVC.

 

 

2.     

Responsabilități și activități:

Consultanță cu privire la toate aspectele ce tine
de utilaj de vinificație, la solicitarea Unității.

2.1        

EV va
oferi asistență tehnică Unității și CNVVC, în elaborarea documentației tehnice,
listei de utilaje, schițelor, p
ărții narative de
descriere a proceselor tehnologice etc., 
toate necesare pentru selectarea furnizorului de utilaje de vinificație;

2.2        

EV, în
comun cu reprezentanții CNVVC, va pregati răspuns la întrebările tehnice atît
din partea finanțatorului (BEI), cît și din partea ofertanților potențiali;

2.3        

EV va
oferi consultanță Unității în evaluarea ofertelor tehnice primite în cadrul
licitației competitive internaționale, pentru selectarea furnizorului de utilaje
de vinificație;

2.4        

Va
oferi asistență CNVVC și Unității în discuțiile de finalizare a contractului
pentru a fi semnat cu furnizorul de utilaje vinificație selectat;

2.5        

Va
oferi asistență organizatorică Asistenței Tehnice, coordonată de către Banca
Europeană de Investiții.

 

3.   

Aranjamente instituționale:

3.1 

   Expertul
în vinificație (EV) va fi angajat cu normă întreagă (full-time).

3.2        

EV va raporta direct Directorului Executiv al
Proiectului (DEP), care va superviza și coordona activitățile cotidiene ale
Consultantului. 
 

3.3        

Proiectul
va pune la dispoziția Expertului toate actele considerate necesare pentru   îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de
serviciu și va oferi condiții necesare de muncă (loc de muncă, telefon/ fax/
internet, calculator/ periferice, imprimantă, rechizite de birou, mijloc de
călătorie - la necesitate).

 

4.     

Durata serviciilor și raportare:

4.1        

Perioada
de activitate a EV va fi: martie 2015 – decembrie 2015
sau oricare altă perioada, ulterior convenită, în
scris, de către părți;

4.2   EV va
pregăti și va prezenta rapoarte lunare de activitate, spre aprobarea DEP.

 

5.     

Cerințe de calificare:

5.1        

Studii
superioare în proiectarea și ingineria utilajului vinicol sau alt domeniu
similar relevant;

5.2        

Minim
3 (trei) ani de experiență relevantă
în elaborare caietelor de sarcini și elaborarea proiectelor conceptuale
pentru partea tehnologică în vinificație;

5.3       

Cunoașterea
excelentă a limbii romane (atît scris, cît și vorbit); buna cunoaștere a limbii
engleze se va considera un avantaj;

5.4 

   Cunoștințe programe și instrumente PC (Word/
Excel/ E-mail/ Internet). 

 

 

Mod de aplicare:

Candidații interesati sunt rugati să remită CV-ul (indicînd informația cu referire la cerințele de calificare – vezi para
5
) la adresa de email: office@winemoldova.md
pîna la 05 martie, 2015.

Detalii la Tel. (+373 22) 26-09-06.