Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Modernizarea si extinderea sistemului de imbunatatiri funciare