Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

TĂIEREA POMILOR FRUCTIFERI.Iarna 2016-2017 sa caracterizat printr-o perioadă cu temperaturi pozitive şi negative de 8-14 °C şi numai în unele zile temperaturile au scăzut pînă la -18-19°C, care nu au influenţat negativ asupra iernării mugurilor diferitor specii, cît si în întregime a plantaţiilor pomicole.

Conform datelor analizei mugurilor de rod efectuate din diferite raioane ale Republicii Moldova de cercetătorii Institutului Ştiinţifico- Practic de Horticultura şi Tehnologii Alimentare diferenţierea lor este satisfăcătoare atît la speciile sămînţoase cît şi la cele sîmburoase.

Numărul mugurilor sănătoşi (diferenţiaţi) variază în dependenţă de specie, soi, încărcătura cu rod, starea agrotehnică în care se află plantaţia de la 40 pînă la 90%.Mai afectaţi, (ori nu sînt diferenţiaţi pînă la sfîrşit) s-au lipsesc mugurii de rod în livezile delăsate (ne lucrate), cu protecţie nesatisfacătoâre în perioada de vegetaţie, şi cele, care au fost supraîncărcate cu roadă.

Încărcătura optimală cu muguri de rod variază în dependenţă de specie, soi, construcţia plantaţiei şi întreţinerea ei. în plantaţiile intensive fără irigare de măr, păr. gutui, prun. cais şi piersic încărcătura cu muguri de rod lăsată după tăiere ne va permite obţinerea recoltei dc 15-20 t/ha, iar în livezile superi ntensive cu irigare prin picurare -35-60 t/ha fructe.

După modul în care se intervine asupra ramurilor şi lăstarilor, tăierea se realizează prin scurtări şi suprimări.

În funcţie de scopul preconizat, tăierea pomilor se împarte convenţional în tăiere de:

-   formare a coroanei;

-    fructificare;

-   întreţinere a coroanei;

-   reîntinerire;

-   corectare a coroanei;

-   igienizare;

-   restabilire a coroanei.

Ex.: C. Dadu, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar.